Zomerscholen 2021

Zomerscholen
Wat?

Het Onderwijscentrum Brussel (OCB) organiseert open zomerscholen voor leerlingen die doorheen het voorbije schooljaar leervertraging hebben opgelopen. De leerlingen worden gegroepeerd in groepen van vijf tot tien kinderen met een leerkracht (en eventueel een tweede begeleider) per groep. In de voormiddag wordt gericht gewerkt op onderwijsdoelen op basis van het advies van de school van de leerling. De focus wordt gelegd op Nederlands en wiskunde. In de namiddag bieden we een verrijkingsaanbod aan waarbij de talenten van leerlingen worden uitgedaagd.

Voor wie?

De VGC-zomerscholen richten zich op Brusselse leerlingen van de 1ste graad basisonderwijs en 1ste graad secundair onderwijs. Zij hebben doorheen het voorbije schooljaar leervertraging opgelopen die niet tijdens de schooltijd kan geremedieerd worden. De leerlingen kunnen tijdens de zomervakantie een extra duwtje in de rug kunnen gebruiken.

Opgelet: De inschrijving voor de zomerschool geldt voor de twee volledige weken.

Waar?

De VGC-Zomerscholen gaan door op vier locaties in Brussel:

  • Onderwijscentrum Brussel (Lager onderwijs)
  • Campus Comenius Koekelberg (Lager onderwijs)
  • Campus Kompas Schaarbeek (Lager onderwijs)
  • Campus Imelda Sint-Jans-Molenbeek (Secundair onderwijs)
Wanneer?

De VGC-zomerscholen gaan door van maandag 5 juli 2021 tot en met vrijdag 16 juli 2021, telkens van 9.00 tot 16.00 uur.

Op 23 juni 2021 om 14.00 uur organiseert Onderwijscentrum Brussel een uitwisselingsmoment voor iedereen die betrokken is bij het organiseren van een zomerschool in Brussel.
Binnenkort meer info hierover.

Tarieven?

De zomerschool is gratis.

Hoe inschrijven?

  • In mei werd gepeild naar de interesse bij alle Nederlandstalige scholen in Brussel om op dit aanbod in te gaan.
  • De directies van deze geïnteresseerde scholen ontvangen via mail een link om leerlingen in te schrijven. Inschrijven kan vanaf maandag 31 mei 2021.
  • Scholen die leerlingen willen inschrijven voor de VGC-zomerscholen, vullen samen met de ouders het inschrijvingsformulier in.
  • Tijdens het invullen informeert de school de ouders over de locatie, de duur en andere praktische afspraken.

Meer info?

Contacteer het Onderwijscentrum Brussel via onderwijscentrumbrussel@vgc.be of bel naar 02 210 63 90.

Documenten: