Resultaten stemmen ideeën kick-off BXL ZKT LKR

tablet met vijf sterren en vinger die stemt

Idee 1: Urban Education Project: 11 stemmen

voor starters en doorstarters: één inhoudelijk weekend (november), vier woensdagnamiddagen (oktober, december, februari, april) intervisie-werkmomenten, drie avonden (september, januari, mei) met sprekers

Idee 2: Brussel School Start: 10 stemmen

aanvangsbegeleiding als proactief item in de werking van OCB: uitwisseling over aanpak van starters bij de start van het schooljaar, expliciete zorg voor starters door de OCB’er

Idee 3: Communiket: 2 stemmen

opzetten van gezamenlijke communicatie-acties met alle onderwijs-in-Brussel gelinkte actoren: regulier (bv. PBD, CLB), VGC (bv. OCB, Abrusco, Jeugd en Muziek), andere (bv. Klasse) en gebruikmaken van bestaande kanalen (bv. Klascement, Klasse) en nieuwe kanalen (bv. (kort)film of documentaire uitwerken over onderwijs in Brussel, die de complexiteit en schoonheid van de stad, haar jeugd, haar leerkrachten en haar onderwijs weergeeft)

Idee 4: B-XL-takenpakket: 8 stemmen

erkenning van de niet-zichtbare opdrachten van de Brusselse leerkracht: zoeken naar mogelijkheden om leerkrachten concreet te steunen, te waarderen voor de vele taken die ze opnemen (begeleider van leerprocessen, opvoeder, inhoudelijk expert…cultuurparticipant).

Idee 5: SWITCH: 5 stemmen

proactieve werking ontwikkelen om potentiële zij-instromers te bereiken én te ondersteunen bij een carrièreswitch

Idee 6: Eerste Hulp Brussels Onderwijs: 11 stemmen

centraal aanmeldingspunt waar scholen en leerkrachten doorverwezen worden naar de juiste ondersteuning op basis van een vraag, nood of zorg

Idee 7: ZORG-voor-leerkracht: 10 stemmen

ZORG-voor-leerkracht: vernieuwend, krachtig en eigentijds personeelsbeleid ontwikkelen met aandacht voor zorg, waardering, steun...

Idee 8: Witte Raven BXL ZKT LKR: 6 stemmen

Naar analogie met het tv-concept waarbij een leek snel wordt klaargestoomd om een vaardigheid te ontwikkelen (bv. pianospelen), worden neveninstromers of jongeren op korte termijn voorbereid om succesvol een bepaalde les te geven. Als ‘nazorg’ van de wedstrijd wordt met de witte raaf bekeken of hij/zij effectief aan de slag wil en kan in het onderwijs (o.a. opleidingsmogelijkheden, flex-trajecten).

Idee 9: W(o)ensdag: 6 stemmen

Enkele woensdagnamiddagen in het jaar (bv. 2 maandelijks) worden (samen)werkmomenten georganiseerd over een bepaalde inhoud, thema of activiteit. Leerkrachten brengen zelf de inhoud aan en zoeken collega’s om mee samen te werken. Voorbeelden van thema's zijn nadenken over ons aanvangsbeleid op school, thema Sinterklaas eens helemaal anders aanpakken