kansarmoede onderwijs

foto's van moeder en kind als deel van het leerpad

Op 17 oktober is het Werelddag van het Verzet tegen armoede. Opgroeien en leven in een situatie van armoede is een complex gegeven, net als armoedebestrijding zelf. De OCB-armoedeconsultent, Aaron Van Parys, heeft een leerpad ontwikkeld om te reflecteren over armoede en onderwijs.

Wat is het leerpad armoede?
Het leerpad armoede is een online reflectie-instrument waarin je zelfstandig basiskennis over het thema armoede verwerkt. Het leerpad is flexibel: je doorloopt het in je eigen tempo. Naast theorie en getuigenissen omvat het leerpad opdrachten, beeldmateriaal en de mogelijkheid om in gesprek te gaan met elkaar. Zo wissel je actief ideeën en informatie uit, leer je van elkaar en met elkaar.

Waarom heb je een leerpad armoede voor leerkrachten ontwikkeld?
Ik werk bijna 20 jaar als ervaringsdeskundige armoede en sociale uitsluiting. Ik ben geboren in generatiearmoede: mijn beide ouders werden ook geboren in armoede. Naast een graduaatopleiding ‘toegepaste psychologie’ heb ik een 4-jarige opleiding van vzw De Link gevolgd. Zij leiden mensen geboren in armoede op tot ervaringsdeskundigen in de kansarmoede en sociale uitsluiting.

Mijn unieke achtergrond maakt dat ik theorie met voorbeelden kan illustreren en tegelijkertijd praktijk theoretisch kan kaderen. Er is al heel wat goed materiaal ontwikkeld voor onderwijs. Toch miste ik iets. Ik miste verbinding tussen heel wat vakgebieden. Ik herkende de theoretische achtergrond die werd aangehaald en vaak dacht ik: “ja, en ook …”. Maar toen kwam er niets meer: geen duiding of nuancering over de gevolgen van opgroeien of leven in armoede.

Ik heb nu geprobeerd om armoede vanuit verschillende disciplines te kaderen om zo een meer volledig beeld te schetsen. Een belangrijke methodiek voor mij is hierbij aanhaken bij de (be)leefwereld van de lezer, hen uitnodigen tot reflectie. Want stilstaan bij wie je bent, maakt het gemakkelijker om anderen en hun gedrag te begrijpen.

Wat kunnen de leerkrachten verwachten van het leerpad?
Het leerpad bevat geen pasklare antwoorden. Die zijn er namelijk niet. Opgroeien en leven in een situatie van armoede en sociale uitsluiting is een complex gegeven, net als armoedebestrijding. Dit leerpad biedt je geen concrete handvatten, maar doet je nadenken over en de gevolgen van opgroeien in armoede. De meeste vragen zijn reflectievragen: er zijn geen goede of foute antwoorden.

Wie kan er inschrijven voor het leerpad en hoe?
Het leerpad is er voor iedereen die in het onderwijs werkt en wil reflecteren over armoede en zijn uitsluitingsmechanismen. Voor iedereen die zicht wil krijgen op de uitdagingen rond kansarmoede in de school en klas. Met de kennis en inzichten uit het leerpad reflecteer je over hoe een krachtige leer- en leefomgeving er kan uitzien, specifiek voor leerlingen die in armoede opgroeien.

Het leerpad is opgesteld in Smartschool, maar je school hoeft geen Smartschool-account te hebben om je in te schrijven. Een mail naar onderwijscentrumbrussel@vgc.be volstaat.

Subscribe to RSS - kansarmoede onderwijs