Projecten

Logo Milieuzorg op School

Milieuzorg op School (MOS) helpt van uw school een milieuvriendelijke en duurzame leer- en leefomgeving te maken.

klas in de media
Klas in de Media laat Brusselse leerlingen van 10 tot 14 jaar actief kennismaken met de Brusselse media: ze maken nieuws en worden nieuws.
Logo Zomerschool
De Zomerschool wil anderstalige nieuwkomers van 6 t.e.m. 12 jaar tijdens de zomervakantie een intensief taalstimulerend vakantieaanbod laten beleven.
Kleur Bekennen

Kleur Bekennen ondersteunt leerkrachten basis- én secundair onderwijs, schoolteams en studenten van de lerarenopleiding bij het opvoeden van jongeren tot wereldburgers.

lesgeven in Brussel

‘Lesgeven in Brussel’ ondersteunt de huidige Brusselse leerkrachten en probeert lesgeven in Brussel ook aantrekkelijker te maken.

affiche inschrijven in brussel
De Algemene directie Onderwijs en Vorming en het Onderwijscentrum Brussel van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) organiseren verschillende activiteiten voor ouders om een bewuste schoolkeuze te maken voor hun kind.
Via Mijn Taal krijgen scholen de kans om de thuistaal van anderstalige leerlingen te verrijken via speelse activiteiten na de schooluren. Voor dit project werkt OCB samen met het integratiecentrum Foyer.
logo Lenteschool

De Lenteschool wil anderstalige nieuwkomers van 6 t.e.m. 12 jaar tijdens de Paasvakantie een intensief taalstimulerend vakantieaanbod laten beleven. Inschrijvingen mogelijk vanaf 01 februari 2017.