Projecten

Logo Milieuzorg op School

Milieuzorg op School (MOS) helpt van uw school een milieuvriendelijke en duurzame leer- en leefomgeving te maken.

klas in de media
Klas in de Media laat Brusselse leerlingen van 10 tot 14 jaar actief kennismaken met de Brusselse media: ze maken nieuws en worden nieuws.
affiche inschrijven in brussel
De Algemene directie Onderwijs en Vorming en het Onderwijscentrum Brussel van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) organiseren verschillende activiteiten voor ouders om een bewuste schoolkeuze te maken voor hun kind.
Kleur Bekennen

Kleur Bekennen wil jongeren opvoeden tot wereldburgers.
Kleur Bekennen is een programma van de Minister van Ontwikkelingssamenwerking.
Het Belgisch Ontwikkelingsagentschap, realiseert het programma samen met de Vlaamse provincies en de Vlaamse Gemeenschapscommissie.

lesgeven in Brussel

‘Lesgeven in Brussel’ ondersteunt de huidige Brusselse leerkrachten en probeert lesgeven in Brussel ook aantrekkelijker te maken.

logo Lenteschool

De Lenteschool wil anderstalige nieuwkomers van 6 t.e.m. 12 jaar tijdens de Paasvakantie een intensief taalstimulerend vakantieaanbod laten beleven. Inschrijvingen mogelijk vanaf 01 februari 2017.

Logo Zomerschool
De Zomerschool wil anderstalige nieuwkomers van 6 t.e.m. 12 jaar tijdens de zomervakantie een intensief taalstimulerend vakantieaanbod laten beleven.
Via Mijn Taal krijgen scholen de kans om de thuistaal van anderstalige leerlingen te verrijken via speelse activiteiten na de schooluren. Voor dit project werkt OCB samen met het integratiecentrum Foyer.