De studiedienst

De studiedienst heeft een ondersteunende functie binnen het Onderwijscentrum Brussel (OCB). Zijn werking steunt op vier pijlers:

Expertise
De studiedienst zorgt ervoor dat het OCB zich verder ontwikkelt als expertisecentrum. Dat gebeurt in de eerste plaats door zelf expertise te verzamelen en die te delen. Daarnaast zorgt de studiedienst er ook voor dat medewerkers van het OCB expertise opbouwen en die delen, zowel binnen het OCB als met scholen en organisaties.

Onderzoek
De studiedienst volgt bestaand wetenschappelijk onderzoek op en deelt dat onderzoek met de onderwijspraktijk en het beleid. Daarbovenop werkt de studiedienst mee aan intern of extern onderzoek.

Innovatie
De studiedienst volgt nieuwe onderwijstrends op en zorgt mee voor de ontwikkeling van nieuwe materialen, tools, websites ...

Data
De studiedienst bewaakt mee de kwaliteit van de OCB-werking door gegevens over de werking te verzamelen, te analyseren en daarover te rapporteren.

Contacteer de studiedienst via onderwijscentrumbrussel@vgc.be.

© Raisa VDM