Ondersteuning

Het Onderwijscentrum Brussel (OCB) biedt netoverschrijdende ondersteuning voor het Nederlandstalig onderwijs in Brussel, afgestemd op de reguliere begeleidingsdiensten. De ondersteuning is toegespitst op ‘Urban Education’-thema's zoals taal en meertaligheid, omgaan met armoede en het verhogen van een onderwijsondersteunend thuisklimaat.

Ondersteuningstrajecten

Het OCB ondersteunt op maat op basis van de noden en mogelijkheden van de school. 

Ondersteuningstraject

De school kiest een van de zeven voorgestelde thema’s. Na deze keuze gaat het OCB in dialoog met de school om de inhoudelijke focus en aanpak van de ondersteuning vast te leggen (maximum drie jaar). Na een ondersteuningstraject van minimum een jaar volgt een pauzejaar om de school de kans te geven om de vernieuwing verder te verankeren.

Pauzejaar

Na een periode van ondersteuning is het belangrijk dat de school even tijd neemt om de vernieuwing verder zelfstandig te verankeren.  Deze pauze kan ook voorgesteld worden als blijkt dat er op dit moment geen draagvlak is voor ondersteuning.

© RaisaVDM