Thema's

Taalonderwijs Nederlands

Taalonderwijs Nederlands

Onderwijscentrum Brussel ondersteunt leerkrachten en schoolteams om krachtig taalvaardigheidsonderwijs te bieden en positief om te gaan met meertaligheid.
Meertaligheid

Meertaligheid

Meertaligheid is de norm bij leerlingen in het Brussels onderwijs. Die meertaligheid is daarom een belangrijk uitgangspunt om met leerlingen te werken aan hun taalvaardigheid. Bovendien zorgt de erkenning van die meertaligheid ervoor dat leerlingen zich thuis voelen op school. Zo durven ze de kennis die ze in andere talen al opbouwden ook gebruiken bij het leren.
Partnerschap met ouders

Partnerschap met ouders

Ouderbetrokkenheid gaat over de mate waarin ouders (emotioneel) betrokken zijn bij de schoolloopbaan van hun kind. Dit betekent dat je werkt rond twee pijlers: samenwerking en communicatie. Het doel is om de ontwikkelingskansen en het welbevinden van alle kinderen en jongeren te verhogen.
Omgaan met armoede

Omgaan met armoede

In Brussel groeit een op vier kinderen op in kansarmoede. Omgaan met de socio-economische verschillen vormt een grote uitdaging. Hoe ervaren kinderen en jongeren die in kansarmoede opgroeien hun leefwereld? Inzicht in de voorkennis en de ervaringskansen van kinderen en jongeren in kansarmoede is belangrijk om een motiverend en uitdagend leer- en leefklimaat te creëren.
Breed leren

Breed leren

Breed leren is het leggen van verbindingen tussen wat een kind of jongere op school leert en de wereld daarbuiten. Het curriculum in de klas verbinden we aan een levensechte activiteit, materiaal of omgeving. We brengen kinderen en jongeren in aanraking met andere mensen, plaatsen, invalshoeken … Kortom, de echte wereld.
Diversiteit en differentiatie

Diversiteit en differentiatie

In de gemiddelde Brusselse klas zitten leerlingen met heel verschillende sociaal-economische, culturele en etnische achtergronden. Er zijn nog weinig uniforme groepen, geen meerderheid of minderheid. De superdiverse school is dus bij uitstek de plek van ontmoeting en leren. Diversiteit is er de basis van het leerproces.
Digitaal leren & mediawijsheid

Digitaal leren & mediawijsheid

Het Onderwijscentrum Brussel (OCB) ondersteunt Brusselse schoolteams om een krachtige leeromgeving te creëren. Digitale tools zijn daarbij een belangrijk middel. Je verrijkt op die manier het leren in de klas én je kunt er een variatie aan onderwijsdoelen mee bereiken.
Transities

Transities

Kinderen en jongeren maken in hun leerloopbaan verschillende transities mee. Deze momenten hebben een impact op de ontwikkeling van kinderen en jongeren. Het is essentieel om als school daaraan voldoende aandacht te besteden.
Kleuterparticipatie

Kleuterparticipatie

Kleuterparticipatie betekent dat kinderen effectief instappen op de schoolgerechtigde leeftijd – in België 2,5 jaar - én dat kinderen regelmatig aanwezig zijn op school. Door te werken aan kwaliteitsvol kleuteronderwijs stijgt de kans dat kinderen participeren aan onderwijs, bijgevolg is er meer kans op een succesvolle schoolloopbaan en stijgen de ontwikkelingskansen voor de Brusselse ketjes.
Aanvangsbegeleiding

Aanvangsbegeleiding

Brussel heeft een opvallend jong leerkrachtenkorps. Er zijn ontzettend veel startende leerkrachten aan het werk. Het is belangrijk om die starters goed te ondersteunen en om hen duurzaam deel te laten uitmaken van het schoolteam. Niet alleen voor de starters zelf, maar ook om het groeiende leerkrachtentekort en leerkrachtenverloop een halt toe te roepen.
STEM en Lego Education

STEM en Lego Education

De samenleving wordt steeds digitaler. Technologie en techniek nemen elke dag een centralere plek in. Het is daarom erg belangrijk om leerlingen al vroeg te laten kennismaken met deze wereld: hen te leren onderzoeken en ontwerpen en hen zo zin te doen krijgen in STEM.
Duurzaamheid op school

Duurzaamheid op school

Hoe kun je als school een positief verschil maken voor het milieu en het klimaat? Wil jouw school bewust werken rond de Sustainable Development Goals, bewust consumeren of vergroening? In Brussel zijn er heel wat mogelijkheden om aan duurzaamheidseducatie te werken.
Outdoor learning

Outdoor learning

Met outdoor learning gaan je leerlingen aan de slag met de school en haar omgeving: de buurt, de stad en de lokale natuur. Want leerdoelen behaal je niet alleen binnen de vier muren van je klas of school.
Spel en spelen

Spel en spelen

Spel is onmisbaar in de ontwikkeling van kinderen en jongeren. Het is een leuke, motiverende manier om allerlei ervaringen op te doen of te verwerken. Het Onderwijscentrum Brussel (OCB) ondersteunt het spelaanbod zowel in de vrije tijd als op school.