Projecten

© - Pixabay

Tijdens en na de coronacrisis hebben leerkrachten en schoolteams veel vragen. Hier delen we tips en materialen om de leerkrachten in Brussel te helpen.

Logo

Talentboost is een Brussels project met taalstimulerende activiteiten voor anderstalige nieuwkomers en kinderen met een andere thuistaal die het moeilijk hebben met het Nederlands. Kinderen van 6 tot en met 12 jaar leren al spelend Nederlands, met nadruk op mondelinge vaardigheden.

tekening van hartje

Een duurzame toekomst voor onze planeet begint met bewuste keuzes maken. MOS - duurzame scholen, straffe scholen’ helpt van je school een milieuvriendelijke en duurzame leer- en leefomgeving te maken, samen met de leerlingen, het schoolteam en het netwerk van de school.

sterke schouders

Sterke (sch)ouders, sterke school. Een krachtige relatie tussen ouders en school is goed voor de ontwikkeling van leerlingen.

brainstorm met kleurrijke post-its
  1. BXL ZKT LKR brengt een diverse groep geëngageerde leerkrachten  en directeurs van het Nederlandstalig onderwijs in Brussel samen om oplossingsgericht na te denken over grootstedelijke onderwijsuitdagingen. 
affiche bruzzket klik

Voor het project KLIK kunnen klassen zich inschrijven om een KLIK-klas te worden. Jonge ketten van het vijfde en zesde leerjaar worden dan voor één jaar mediamakers voor BRUZZ Ket. 

 

zwart-wit n-logo lesgeven in Brussel

‘Lesgeven in Brussel’ ondersteunt de huidige Brusselse leerkrachten en toont hoe aantrekkelijk lesgeven in Brussel is.

Kleur Bekennen

Leermiddelen over wereldburgerschap in de Onderwijsbibliotheek