Projecten

Logo Milieuzorg op School

Milieuzorg op School (MOS) helpt van uw school een milieuvriendelijke en duurzame leer- en leefomgeving te maken.

sterke schouders

Sterke (sch)ouders, sterke school. Een krachtige relatie tussen ouders en school is goed voor de ontwikkeling van leerlingen.

header

Het Onderwijscentrum Brussel is jarig! We vieren 10 jaar samenwerking en danken iedereen om elk jaar opnieuw enthousiast mee te werken aan kwaliteitsvol Nederlandstalig onderwijs in Brussel. Want Brussel inspireert…

affiche inschrijven in brussel
De Algemene directie Onderwijs en Vorming en het Onderwijscentrum Brussel van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) organiseren verschillende activiteiten voor ouders om een bewuste schoolkeuze te maken voor hun kind.
Kleur Bekennen

Kleur Bekennen wil jongeren opvoeden tot wereldburgers.
Kleur Bekennen is een programma van de Minister van Ontwikkelingssamenwerking.
Het Belgisch Ontwikkelingsagentschap, realiseert het programma samen met de Vlaamse provincies en de Vlaamse Gemeenschapscommissie.

lesgeven in Brussel

‘Lesgeven in Brussel’ ondersteunt de huidige Brusselse leerkrachten en probeert lesgeven in Brussel ook aantrekkelijker te maken.

logo Lenteschool

Een taalstimulerend vakantieaanbod voor anderstalige nieuwkomers  (6-12 jaar) tijdens de Paasvakantie 2018.  Directies van Brusselse scholen ontvangen hiervoor een link  via mail.  

Logo Zomerschool
Een taalstimulerend vakantieaanbod voor anderstalige nieuwkomers (6 -12 jaar) tijdens de maand juli. Inschrijvingen vanaf 18 april 2018. Brusselse scholen ontvangen hiervoor een link via email.
Via Mijn Taal krijgen scholen de kans om de thuistaal van anderstalige leerlingen te verrijken via speelse activiteiten na de schooluren. Voor dit project werkt OCB samen met het integratiecentrum Foyer.