Over het Onderwijscentrum Brussel

Missie

Het Onderwijscentrum Brussel (OCB) wil dat alle kinderen en jongeren in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel een succesvolle onderwijsloopbaan kunnen doorlopen. Hun talige achtergrond (Nederlandstalig, anderstalig of meertalig) of sociaaleconomische situatie (kansarm of kansrijk) vormt daarbij geen drempel. Het OCB realiseert deze missie via professionalisering van stadsleerkrachten vanuit de inzichten van Urban Education.

© RaisaVDM

Visie

Om deze missie te realiseren ondersteunt en vormt het OCB scholen, Brede Scholen en speelpleinen. Het OCB stelt zijn expertise ter beschikking van het brede onderwijsveld via tools, materialen of studiedagen.

De kerninhouden van het OCB zijn: 

 • taalonderwijs Nederlands en meertaligheid
 • omgaan met armoede
 • diversiteit en differentiatie
 • partnerschap met ouders

Ook de onderstaande inhouden krijgen een plaats in de werking:

 • spel en spelen (via speelpleinen)
 • breed leren (via Brede School)
 • kleuterparticipatie
 • transities
 • STEM- en Lego Education
 • digitaal leren en mediawijsheid
 • duurzaamheid op school
 • outdoor learning
 • aanvangsbegeleiding