Over het Onderwijscentrum Brussel

Missie

Het Onderwijscentrum Brussel (OCB) wil dat alle kinderen en jongeren in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel een succesvolle onderwijsloopbaan kunnen doorlopen. Hun talige achtergrond (Nederlandstalig, anderstalig of meertalig) of sociaaleconomische situatie (kansarm of kansrijk) vormt daarbij geen drempel. Het OCB realiseert deze missie via professionalisering van stadsleerkrachten vanuit de inzichten van Urban Education.

© RaisaVDM

Visie

Om deze missie te realiseren ondersteunt en vormt het OCB scholen, Brede Scholen en speelpleinen. Het OCB stelt zijn expertise ter beschikking van het brede onderwijsveld via tools, materialen of studiedagen.

De kerninhouden van het OCB zijn: 

 • taalonderwijs Nederlands en meertaligheid
 • omgaan met armoede
 • diversiteit en differentiatie
 • partnerschap met ouders

Ook de onderstaande inhouden krijgen een plaats in de werking:

 • spel en spelen (via speelpleinen)
 • breed leren (via Brede School)
 • kleuterparticipatie
 • transities
 • STEM- en Lego Education
 • digitaal leren en mediawijsheid
 • duurzaamheid op school
 • outdoor learning
 • aanvangsbegeleiding

Wat is Urban Education?

Het Onderwijscentrum Brussel werkt vanuit de inzichten van Urban Education. Maar wat betekent dat begrip precies? Urban Education gaat over effectief lesgeven in een superdiverse grootstad. Daarin moet een leerkracht kunnen omgaan met heel diverse leerlingengroepen(cultuur, taal, sociaaleconomische achtergrond, opvoeding, interesses, verwachtingen,…). De leerkracht moet daarom een brede waaier aan differentiërende maatregelen ontwikkelen om de lat voldoende hoog te leggen voor alle leerlingen.  

Leerkrachten moeten ‘stadsbekwaam’ zijn en de ruimte krijgen om de nodige vaardigheden te verwerven via opleidingen en ondersteuning op maat van de Brusselse uitdagingen. Kennis over de leerlingen en hun grootstedelijke en meertalige leefwereld is hierbij cruciaal. Verder moeten stadsleerkrachten omgaan met een superdiverse, vaak anderstalige, ouderpopulatie en moeten ze verbinding maken met het brede netwerk van organisaties die in en rondom de school werken. Ten slotte is het belangrijk dat kennis verwerven over meertalig opgroeien en de impact van armoede op het leren van leerlingen.

Wanneer je als leerkracht en als school rekening houdt met al deze uitdagingen, hanteer je de principes van Urban Education.

Nog meer weten over Urban Education? Lees er meer over op deze pagina.