Digitaal leren en mediawijsheid

Het Onderwijscentrum Brussel (OCB) ondersteunt Brusselse schoolteams om een krachtige leeromgeving te creëren. Digitale tools zijn daarbij een belangrijk middel. Je verrijkt op die manier het leren in de klas én je kunt er een variatie aan onderwijsdoelen mee bereiken.

Een leerling die een vlog maakt over een klasproject bijvoorbeeld, zet digitale vaardigheden in, maar ook talige competenties.

Het OCB neemt waar nodig digitale tools mee op in het ondersteuningstraject en zet zo in op digitale basisvaardigheden van leerkrachten.

© Lander Loeckx

Maak kennis met deze tools

Je kunt digitale tools gebruiken als didactisch hulpmiddel in de verschillende fases van je les. Zo kun je digitale tools inzetten om je instructie te verrijken, om leerlingen te laten samenwerken, om de leerlingen leerstof te laten inoefenen en actief te verwerken …

In de toolkiezer koppelen we digitale tools aan de specifieke lesfases.

In Brusselse klassen zijn de verschillen tussen leerlingen heel groot. Werken aan differentiatie en feedback zijn van cruciaal belang. Ook daarvoor kun je digitale tools inzetten.
Het Onderwijscentrum Brussel ontwikkelde  een aantal zelfstandige leerpaden daarover, samen met d-teach:

Andere interessante leerpaden rond digitaal leren die het OCB ontwikkelde:

© Lander Loeckx

Verbreed je kennis met digitale media

Daarnaast vergroot je met digitale media de kennis van de wereld bij de leerlingen. Digitale media zijn voor álle kinderen een venster op de wereld. Door deze media in je lessen in te zetten, verbreed je de leefwereld van de leerlingen. Ook de volgende digitale onderwijsprojecten werken daarrond:

© Bruzz