Talentboost: meer informatie voor scholen en kinderen

Tarieven?

Voor Talentboost zomer betaal je 36 euro per kind voor een volledige maand. Wie recht heeft op het reductietarief, betaalt 25 euro per kind. 

Hoe aanmelden?

Aanmelden kan uitsluitend via de basisscholen van het Nederlandstalig onderwijs in Brussel. Aanmelden voor Talentboost zomer kan vanaf 13 mei 2024.

Scholen die kinderen willen aanmelden voor Talentboost, vullen samen met de ouders het formulier in. Tijdens het invullen informeert de school de ouders over de locatie, de duur en de prijs. Onderaan deze pagina vind je een flyer die je kunt meegeven aan de ouders (beschikbaar in het Nederlands, het Frans en het Engels). De aanmelding wordt via mail doorgestuurd naar de ouders. Deze aanmelding geldt echter niet als bewijs dat het kind is ingeschreven.

Ouders ontvangen daarna nog een extra mail met de vraag om het inschrijvingsgeld te betalen. Deze e-mail geldt als bewijs dat er effectief een plaats gereserveerd is voor het kind. Zolang de ouders die mail niet ontvangen, is er geen plaats vrij voor hun kind. Het OCB werkt daarvoor met een wachtlijst.

Opgelet: als kinderen ingeschreven zijn en niet komen opdagen, betaalt de VGC het inschrijvingsgeld alleen terug als ouders een medisch attest kunnen voorleggen.