Talentboost

Wat?

Talentboost is een Brussels project dat de taalvaardigheid Nederlands van kinderen van zes tot en met twaalf jaar oud wil versterken. Het is gericht op anderstalige nieuwkomers en kinderen met een andere thuistaal die het moeilijk hebben met het Nederlands. Dit gebeurt vanuit een positieve houding ten aanzien van meertaligheid en het actief gebruik maken van thuistalen. 

Kinderen leren al spelend Nederlands, met nadruk op mondelinge vaardigheden. Tegelijkertijd krijgen ze de kans om in een taalrijke omgeving hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Een gemotiveerd begeleidingsteam (maximaal pedagogisch geschoold) werkt een divers, uitdagend en doelgericht activiteitenaanbod uit, dat aansluit bij de leefwereld, de talenten en de talige noden van de kinderen. De begeleiders werken hiervoor nauw samen met een brede waaier van Brusselse partners en maken verbinding met de ouders om ook hen te informeren en toe te leiden naar het reguliere vrijetijdsaanbod. 

Waar?

Talentboost vindt altijd plaats in Campus Comenius, Felix Vande Sandestraat 11, 1081 Koekelberg. De ingang is tegenover de VGC-sporthal Comenius in de Dapperenstraat 20, 1081 Koekelberg.

Wanneer?

  • Talentboost zomer: van maandag 1 juli tot en met vrijdag 26 juli 2024.
© Lander Loeckx
Meer informatie voor scholen en kinderen

Meer informatie voor scholen en kinderen

Klik hier om meer te weten te komen over de prijs en de aanmeldprocedure van de Talentboost.
Meer informatie voor animatoren
© Lander Loeckx

Meer informatie voor animatoren

Zin om animator te worden op onze Talentboost? Daarover vind je alle informatie hier.