Spel en spelen

Spel is onmisbaar in de ontwikkeling van kinderen en jongeren. Het is een leuke, motiverende manier om allerlei ervaringen op te doen of te verwerken. Het Onderwijscentrum Brussel (OCB) ondersteunt het spelaanbod zowel in de vrije tijd (VGC-speelpleinen) als op school (in de klas, op de speelplaats, tijdens pauzes, op het pleintje naast de school …).

We hebben daarbij extra aandacht voor de mogelijkheden en de uitdagingen die de grootstad biedt. Spel in de grootstad wordt gekenmerkt door een grote diversiteit. Begeleiders met een heel verschillende achtergrond komen samen met kinderen en jongeren uit verschillende woon- en opvoedingssituaties. Door spelcoaching willen we daar maximale kansen uit halen.

© Lander Loeckx

Spel in schoolcontext

Begeleid en vrij spel vind je overal op school, de hele dag door. In trajecten op klasniveau kijken we naar rijk hoekenwerk, de inrichting van de klas, executieve functies, muzische vaardigheden, STEM-vaardigheden, speels taalaanbod, gebruik van media …

In trajecten op schoolniveau kijken we onder andere naar de speeltijd of de middagpauze: hoe kunnen we een speels aanbod en sociale vaardigheden versterken? Maar we hebben ook aandacht voor de inrichting van de speelplaats, de begeleidersvaardigheden en de referentiekaders van leerkrachten en naschoolse begeleiders, de invulling van wachtmomenten, outdoor learning, de manier waarop we de buurt of de ouders kunnen betrekken in het schoolaanbod rond spel …

© Lander Loeckx

De VGC-speelpleinen

Op de VGC-speelpleinen hebben we aandacht voor de kracht en de rol van spelen in de ontwikkeling van kinderen. Het OCB begeleidt de speelpleinen om een uitdagend en speels aanbod te ontwikkelen. We baseren ons daarvoor op het kwaliteitscharter van de VGC en we werken samen met onze partner Vlaamse Dienst Speelpleinen.

De voorbije jaren zetten we enkele thema’s extra in de kijker. Zo hadden we aandacht voor taal en meertaligheid via het jaarthema ‘Hier spelen we met taal’. We ontwikkelden materialen om op het speelplein mee aan de slag te gaan: een checklist voor activiteiten, spel- en thema-ideeën en stimulerende filmpjes. Neem zeker een kijkje op de website van ‘Hier spelen we met taal’.

 

© Lander Loeckx