Aanvangsbegeleiding

Brussel heeft een opvallend jong leerkrachtenkorps. Er zijn ontzettend veel startende leerkrachten aan het werk. Het is belangrijk om die starters goed te ondersteunen en om hen duurzaam deel te laten uitmaken van het schoolteam. Niet alleen voor de starters zelf, maar ook om het groeiende leerkrachtentekort en leerkrachtenverloop een halt toe te roepen.

Daarom werken we vanuit het Onderwijscentrum Brussel (OCB) actief rond aanvangsbegeleiding met een aanbod voor directies, beleidsmedewerkers en mentoren. Bij de start van het schooljaar organiseren we een inleidende vorming over ‘aanvangsbeleid op school’, gevolgd door vier praktische leerlabo’s voor mentoren. Idealiter volg je als school zowel de vorming als de leerlabo’s.

© Lander Loeckx

Vorming aanvangsbeleid en leerlabo coach-de-mentor

Een sterk aanvangsbeleid start vanuit de school zelf. Daarom richt het OCB zich met haar aanbod tot iedereen die een rol opneemt in de aanvangsbegeleiding van starters op school. 

Enerzijds is er de vorming aanvangsbeleid. Die vorming geeft de nodige tools mee om als directie, beleidsmedewerker en/of mentor het aanvangsbeleid op schoolniveau te plannen, te organiseren en uit te voeren. Anderzijds is er het leerlabo coach-de-mentor. Tijdens de leerlabo’s biedt het OCB Brusselse mentoren een experimenteerplek om tips en ervaringen uit te wisselen rond de concrete begeleiding van starters. Ze verdiepen zich in hun coachingvaardigheden en verkennen samen de specifiek Brusselse uitdagingen.