Taalonderwijs Nederlands

Voor de meeste leerlingen in de Brusselse Nederlandstalige scholen is Nederlands een taal die ze alleen op school horen. Ze moeten dus tegelijk Nederlands leren en leren in het Nederlands.

Goed taalonderwijs Nederlands is daarom essentieel. Het is immers de basis voor een geslaagde schoolcarrière. Het Onderwijscentrum Brussel (OCB) biedt ondersteuning om krachtig taalonderwijs Nederlands uit te bouwen. Daarvoor combineert het OCB wetenschappelijk onderzoek met opgebouwde expertise. Het OCB en de school werken samen om de leerlingen taalvaardig te maken. Dat kan alleen door aandacht te besteden aan zowel de communicatieve als aan de vormelijke elementen die ervoor zorgen dat Nederlands leren sneller gaat.

Tijdens een ondersteuningstraject bepaalt de school samen met de onderwijsondersteuner welke invalshoek het beste aansluit bij de behoeftes van de leerlingen. Bijvoorbeeld: mondelinge vaardigheden, lezen, schrijven, taalontwikkelend lesgeven, taalgericht vakonderwijs, woordenschat ...

© Lander Loeckx