Taalonderwijs Nederlands

Voor de meeste leerlingen in de Brusselse Nederlandstalige scholen is Nederlands een taal die ze enkel op school horen. Ze moeten dus tegelijk Nederlands leren en leren in het Nederlands.

Goed taalonderwijs Nederlands is daarom essentieel. Dit vormt immers de basis voor een succesvol schooltraject. Het Onderwijscentrum Brussel (OCB) biedt ondersteuning om krachtig taalonderwijs Nederlands uit te bouwen.

Om dit te bereiken, gebruikt het OCB inzichten uit wetenschappelijk onderzoek in combinatie met de opgebouwde expertise. De school en het OCB werken samen om de taalvaardigheid van de leerlingen te verbeteren. Hierbij gaat de aandacht zowel naar de communicatieve als naar de vormelijke elementen van taal, die ervoor zorgen dat Nederlands leren sneller gaat.

© Lander Loeckx

Ondersteuningstraject

Tijdens een ondersteuningstraject bepaalt de school samen met de onderwijsondersteuner welke invalshoek het beste aansluit bij de behoeftes van de leerlingen:

Bijvoorbeeld: mondelinge vaardigheden, lezen, schrijven, taalontwikkelend lesgeven, taalgericht vakonderwijs, woordenschat ... en hoe dit een plaats krijgt binnen een talenbeleid en taalintegratietrajecten.

Vormingen

Het OCB biedt enkele specifieke vormingen aan die inspelen op actuele vragen die leven bij leerkrachten in de Brusselse klas.

Dat gaat om de onderstaande vormingen:

© Lander Loeckx