Outdoor learning

De échte wereld, die is buiten. De speelplaats is de eerste plek waar vaak al heel wat mogelijk is: bewegend leren, zorgen voor de natuur, biodiversiteit aantrekken, bouwen …

Brussel is een stad die bruist van de leerkansen en het is er razend interessant om samen met je leerlingen buiten te gaan ontdekken, onderzoeken en leren.

Met outdoor learning gaan je leerlingen aan de slag met de school en haar omgeving: de buurt, de stad en de lokale natuur. Want leerdoelen behaal je niet alleen binnen de vier muren van je klas of school.

© Lander Loeckx

Waarom outdoor learning?

Outdoor learning is een krachtige didactiek om tot leren te komen. Wetenschappelijk onderzoek bevestigt verschillende voordelen en gunstige effecten van buitenles op het leren van kinderen en jongeren:

  • Het leren, onderzoeken en beleven van de leerstof vindt buiten plaats. De bewegingskansen en de buitenlucht helpen kinderen en jongeren om zich te concentreren en om de leerstof te verwerken. Ze hebben een positieve impact op het welzijn van de leerlingen (en ook op jou als leerkracht). 
  • Door bewust actief te zijn in hun omgeving, stijgt de betrokkenheid van Brusselse leerlingen bij hun stad. Als je outdoor learning inzet in de schoolbuurt, kom je de buren, ouders, potentiële leerlingen en andere interessante mensen tegen. Zo werk je aan actief burgerschap.
  • Als leerkracht sta je midden in de leefomgeving van je leerlingen. Dat versterkt de band tussen jou en je klas. Via outdoor learning werken je leerlingen nauwer samen en verbetert hun onderlinge contact.
© Lander Loeckx

Wat kan het OCB voor jou doen?

Outdoor learning biedt een belangrijke meerwaarde voor Brusselse leerlingen. Daarom begeleidt het Onderwijscentrum Brussel (OCB) scholen om outdoor learning in de praktijk te brengen. We kiezen bij onze begeleidingsaanpak voor een brede benadering waarbij we rekening houden met de context en de mogelijkheden van Brusselse scholen. We maken daarbij de verbinding met de volgende invalshoeken: 

Trajectbegeleiding 

Bij het OCB kun je een aanbodgestuurd traject outdoor learning aanvragen.

Samen met (een deel van) het schoolteam gaan we aan de slag om outdoor learning op een haalbare manier te verankeren in jullie school en jullie klaspraktijk. Daarbij hebben we oog voor verschillende aspecten van outdoor learning. 

Vormingen 

Je kunt als Brusselse leerkracht ook deelnemen aan de vorming ‘outdoor learning in Brussel’ of aan het vormingstraject ‘Beter Buiten’. Daarbij krijg je inspiratie, praktische tips en ontwikkel je vaardigheden om vlot naar buiten te trekken met je klas.

Ondersteuning op maat

Leerlingen, leerkrachten, teams, werkgroepen, medewerkers in de naschoolse opvang, de Brede School en de speelpleinen kunnen begeleiding op maat krijgen. Dat kan voor bijvoorbeeld via personeelsvergaderingen en studiedagen. Je kunt bij ons ook terecht voor inspiratie, algemene informatie,  info rond mogelijke subsidies en samenwerkingen met Brusselse partners. 

© Lander Loeckx

Kun je niet wachten en wil je nu al met outdoor learning aan de slag? Op www.buitenlesdag.be vind je inspirerende lestips van MOS. Zin om met een collega of met de hele school naar buiten te trekken? Neem dan deel aan de buitenlesdag eind april. 

Het OCB interviewde juf Emily, die regelmatig met haar tweede leerjaar naar buiten trekt om te leren. Ontdek haar verhaal over outdoor learning in deze aflevering van de podcast Urban Education: ‘Outdoor learning in Brussel’.

Via de Facebookgroep ‘Outdoor Learning in Brussel’ blijf je op de hoogte van wat er leeft en vind je inspiratie via collega's. Een warme oproep om hier ook zelf tips en inspiratie te delen.

Tot slot hebben we in de Onderwijsbibliotheek een ruim aanbod materialen en naslagwerken rond outdoor learning die je kunt lenen: buitenleskaarten, het boek ‘Loose Parts’, het boek ‘Teaching outside the classroom’, de ‘Tiny Forest’-leskoffer met materialen en lestips, en nog veel meer.

© Lander Loeckx