Duurzaamheid op school

Hoe kun je als school een positief verschil maken voor het milieu en het klimaat? Wil jouw school bewust werken rond de Sustainable Development Goals, bewust consumeren of vergroening? In Brussel zijn er heel wat mogelijkheden om aan duurzaamheidseducatie te werken. Voor de leerlingen is dat een belangrijke ontdekking: op school leren ze over de wereld, ontdekken ze duurzame gewoonten, groeien ze naar betrokken burgerschap en ontwikkelen ze interesses die ze meenemen naar hun volwassen leven.

“Education can be a powerful tool for transforming our relationship with nature. We must invest in this field in order to preserve the planet.” – Unesco over duurzaamheidseducatie

Het Onderwijscentrum Brussel slaat daarvoor de handen in elkaar met MOS-Brussel en MOS-begeleider Véronique. MOS-Brussel helpt je om van je school een milieuvriendelijke en duurzame leer- en leefomgeving te maken, samen met de leerlingen, het schoolteam en het netwerk van de school.

© Lander Loeckx

Aanbod MOS

Duurzaamheidseducatie omvat een brede waaier aan thema’s. Binnen MOS-Brussel ligt de focus op Outdoor Learning, klimaat en bewust consumeren. Voor meer inspiratie, informatie en uitwisseling rond deze thema’s kun je deelnemen aan het vormings-  en netwerkaanbod van MOS-Brussel*. Als MOS-school ben je ook welkom op vormingen en netwerkmomenten van de provinciale MOS-werkingen.

In de Onderwijsbibliotheek kun je allerlei prentenboeken en informatieboeken rond duurzame thema’s lenen. Je kunt er ook terecht voor educatieve spelen of koffers: de klimaatkoffer, het klimaatspel ‘Waar zijn de rupsen?’, de ‘Tiny Forest’-leskoffer …  Kom gerust even snuisteren, er is veel prikkelend materiaal te ontdekken. Ook op de site van MOS-Vlaanderen vind je inspirerend en bruikbaar lesmateriaal rond duurzaamheid.

© Lander Loeckx

Begeleiding op maat met MOS-Brussel

Van je school een duurzame en milieuvriendelijke leer- en leefplek maken, hoe begin je daaraan? Sommige scholen starten een MOS-werkgroep op of een eco-club van leerlingen, ze doen volop mee aan actiedagen (zoals #iktrekhetmijaan, #MissieMinder, de Buitenlesdag), ze werken aan visie en draagvlak, of ze kiezen voor jaarthema’s zoals klimaat en zero afval.

Het proces en de focus rond duurzaamheid is voor elke school anders, daarom werken we via begeleiding op maat. Onze MOS-begeleider bekijkt jullie vragen en noden, en maakt in samenspraak met jullie een begeleidingsvoorstel om duurzame ambities op te starten en te realiseren. Ook met kleinere vragen rond inspiratie of informatie ben je zeker welkom.

Binnen deze begeleiding kun je kiezen voor vormingen op school, sessies op pedagogische studiedagen en personeelsvergaderingen, coaching, het faciliteren en inspireren van werkgroepen …

Als je samen met scholen uit de buurt of de gemeente in actie wilt komen voor het klimaat, kun je samen met MOS-Brussel een klimaatbende oprichten. Via workshops, educatie en uitdagingen zetten jullie samen het  klimaat in de kijker. Jullie worden uitgedaagd om een meetbare impact te realiseren. Je kunt ook individueel als school een klimaattraject opstarten.

© Lander Loeckx