Kleuterparticipatie

Kleuterparticipatie betekent dat kinderen effectief instappen op de schoolgerechtigde leeftijd – in België 2,5 jaar -  én dat kinderen regelmatig aanwezig zijn op school. Door te werken aan kwaliteitsvol kleuteronderwijs stijgt de kans dat kinderen participeren aan onderwijs, bijgevolg is er meer kans op een succesvolle schoolloopbaan en stijgen de ontwikkelingskansen voor de Brusselse ketjes.

Kleuterparticipatie is meer dan het moment van instappen en aanwezig zijn op school. Het geheel is meer dan de som van de delen. Daarom kijken we voor een kwaliteitsvolle kleuterschooltijd ook naar partnerschappen met de ouders en met andere partners die een belangrijke bijdrage kunnen leveren. Het kan dan gaan om bijvoorbeeld het CLB, de scholengemeenschap of lokale actoren zoals LIGO.

We hebben aandacht voor kwaliteitsvolle interacties de hele dag door en voor het welbevinden van het kind. Een voorbeeld daarvan is luidop nadenken door de leerkracht of open vragen stellen. We werken aan het welbevinden van het kind door een goed evenwicht te zoeken tussen zorg en leren. Ten slotte werken we aan een schooleigen visie rond kleuterparticipatie.

Het Onderwijscentrum Brussel (OCB) helpt scholen om die visie uit te werken via ondersteuning en vormingen. Meer uitleg over kleuterparticipatie en een groot aantal voorbeelden daarvan, vind je in het document onderaan deze pagina.

© Lander Loeckx