Kleuterparticipatie

Kleuterparticipatie gaat over het regelmatig aanwezig zijn van jonge kinderen op school, dat ze participeren aan het schoolse gebeuren en ouders mee aan boord zijn. Door te werken aan kwaliteitsvol kleuteronderwijs krijgen ouders meer vertrouwen in het onderwijs en zullen ze hun kind op de schoolgerechtigde leeftijd van 2,5 jaar (in België) naar school laten gaan. Dit geeft meer kansen aan de jongeren op een succesvolle schoolloopbaan en dus ontwikkelingskansen voor de Brusselse ketjes.

Kleuterparticipatie is meer dan het moment van instappen en aanwezig zijn op school. Het geheel is meer dan de som van de delen. Daarom kijken we voor een kwaliteitsvolle kleuterschooltijd ook naar partnerschappen met op de eerste plaats de ouders en met andere partners die een belangrijke bijdrage kunnen leveren. Het kan dan gaan om bijvoorbeeld het CLB, de scholengemeenschap of lokale actoren zoals LIGO.

We hebben aandacht voor kwaliteitsvolle interacties de hele dag door en voor het welbevinden van het kind. Een voorbeeld daarvan is luidop nadenken door de leerkracht of open vragen stellen. We werken aan het welbevinden van het kind door een goed evenwicht te zoeken tussen zorg en leren. Ten slotte werken we aan een schooleigen visie rond kleuterparticipatie.

Het Onderwijscentrum Brussel (OCB) helpt scholen om die visie uit te werken via ondersteuning en vormingen. Meer uitleg over kleuterparticipatie en een groot aantal voorbeelden daarvan, vind je in het document onderaan deze pagina.

© Lander Loeckx