STEM en Lego Education

De samenleving wordt steeds digitaler. Technologie en techniek nemen elke dag een centralere plek in. Het is daarom erg belangrijk om leerlingen al vroeg te laten kennismaken met deze wereld: hen te leren onderzoeken en ontwerpen en hen zo zin te doen krijgen in STEM, een geïntegreerde didactische aanpak waarin S (=science), T (=technology), E (=engineering) en M (=mathematics) samen aan bod komen.

Het Onderwijscentrum Brussel (OCB) wil leerlingen extra ontwikkelingskansen bieden op het vlak van STEM maar tegelijkertijd ook in taal-, denk- en spelontwikkeling. Via dit proces willen we hen actief hun talenten laten ontdekken: in het STEM LABxl krijgen leerlingen de ruimte om zelfstandig te onderzoeken, te ontwerpen en te programmeren. Wanneer hun ontwerp en code werken, groeit hun zelfvertrouwen. Voor sommige leerlingen kan dat ook een eerste echte kennismaking met digitale technologie betekenen.

Werken aan STEM kan op veel manieren, maar het STEM LABxl vertrekt van het goed uitgebouwde materialenpakket van Lego Education. Onderwijsondersteuners ervaren het niet alleen als een krachtig middel om te werken aan STEM, maar ook als een middel om te werken aan de brede ontwikkeling van onze Brusselse leerlingen: taalontwikkeling, speelse leerervaringen, wereldverkenning, probleemoplossing, wiskunde, coderen en programmeren …  Bovendien biedt het leerkrachten ook de kans om op een andere manier met hun leerlingen aan de slag te gaan en hun leerkracht- en interactievaardigheden (bijvoorbeeld taal- en denkstimulerende interacties) aan te scherpen.

© Lander Loeckx

Vormingen voor leerkrachten

In het schooljaar 2024-2025 organiseert het OCB een vorming voor leerkrachten kleuteronderwijs: Taal- en Denkvaardigheden, alsook een vorming voor leerkrachten lager onderwijs. Deze laatste groep focust op de materialen van Lego Education en kan nadien ook met leerlingen naar het lab komen voor een workshop. Samen met onderwijsondersteuners leer je als leerkracht samen met je leerlingen met de materialen werken.

© Lander Loeckx

Aan de slag in STEM LABxl

Het STEM LABxl bestaat uit verschillende werkeilanden, met open, maar ook gesloten ruimtes. Alle componenten zijn verplaatsbaar en kunnen overal geschikt en herschikt worden. Net zoals je een programmeercode altijd kunt herschrijven en opnieuw samenstellen, kan het lokaal in zowat elke vorm herschikt worden, afhankelijk van het doel of de aanpak.

In de kasten staan meer dan 50 dozen Lego Education. Je kunt er constructies mee maken, een programma uitvoeren, een filmpje of je code rechtstreeks op groot scherm projecteren en zowat overal connecteren, letterlijk en figuurlijk. Zo werken de leerkrachten en hun leerlingen er doelgericht aan STEM.